Czy strony są gotowe na urządzenia mobilne?

Czy strony są gotowe na urządzenia mobilne?